Sąskaitos. DUK

Sąskaitos

Kas yra IBAN?

IBAN – tai tarptautinis banko sąskaitos numerio standartas (angl. International Bank Account Number), privalomas Europos Sąjungos valstybėse. Šis formatas palengvina atsiskaitymus tarp partnerių įvairiose šalyse, turinčiose skirtingas bankų atpažinimo ir sąskaitų numeravimo sistemas, todėl atsiskaitydamas eurais su Europos ekonominės erdvės šalių bankų klientais, gavėjo sąskaitos laukelyje būtinai nurodyk sąskaitos numerį IBAN formatu. Jei nenurodysi IBAN, mokėjimo negalėsi pateikti kaip pervedimo eurais, padidės tavo ir gavėjo bankų mokesčiai ir viskas užtruks ilgiau, nes mokėjimas bus vykdomas kaip pervedimas kita valiuta.

IBAN Banko sąskaitos numeriai Lietuvoje sudaromi iš 20 simbolių:

Raidinis šalies kodas LT
2 kontroliniai skaitmenys (automatiškai priskiria bankas) XX
5 skaitmenų banko kodas 40100 („Luminor“ kodas)
11 skaitmenų XXXXXXXXXXX
Pvz. LT124010012345678901

 
Šalių sąrašas, kuriose IBAN naudojimas yra privalomas ar primygtinai rekomenduojamas.

Ar galiu sąskaitą atsidaryti nuotoliniu būdu?

Taip, jei esi pilnametis, turi galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir naudoji kvalifikuotą Smart-ID arba mobilųjį parašą. Daugiau informacijos čia.

Kas gali kreiptis dėl nuotolinio sąskaitos atidarymo ir kokių dokumentų reikia?

Tapti klientu ir atsidaryti banko sąskaitą nuotoliniu būdu gali pilnamečiai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę ar leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat turintys kvalifikuotą Smart-ID arba mobilų parašą (reikalingi pildant kliento anketą ir pasirašant sutartis). Daugiau informacijos čia.

Kaip atidaryti pirmąją sąskaitą Lietuvos Respublikos piliečiui?

Pirma banko sąskaita Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti atidaryta:

 • atvykus į bet kurį klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444) ir pateikus pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • nuotoliniu būdu, jei asmuo yra pilnametis ir turi kvalifikuotą Smart‑ID arba mobilų parašą.

Kaip atidaryti pirmąją sąskaitą ne Lietuvos Respublikos piliečiui?

Pirma banko sąskaita ne Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti atidaryta nuotoliniu būdu, jei jis turi kvalifikuotą Smart-ID arba mobilų parašą.
Jei kvalifikuoto Smart-ID arba mobiliojo parašo neturi, sąskaitą atidarysime bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444). Užsienio piliečiams reikia pateikti vieną iš šių dokumentų:

 • Užsienio valstybės piliečio pasą.
 • Diplomatinį pasą.
 • ES rezidento asmens tapatybės kortelę.
 • Leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (laikinai arba nuolat) arba Migracijos departamento prie LR VRM išduotą pažymą dėl asmens teisės gyventi Lietuvos Respublikoje (laikinai arba nuolat) (jei turi).
 • Dokumentus, įrodančius bankinių paslaugų poreikį Lietuvoje.*
* Reikalingi, jei užsienio piliečiui būtina gauti prieigas valdyti sąskaitas nuotoliniu būdu ar gauti mokėjimo korteles (pvz., dokumentai, liudijantys gaunamas pastovias pajamas Lietuvos Respublikoje, dokumentai, liudijantys nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje nuosavybę ir pan.).

Ar gali banko sąskaitą atidaryti įgaliotas asmuo?

Taip, gali. Jei banko sąskaitą atidaro ir banko sąskaitos sutartį pasirašo tavo įgaliotas asmuo, mūsų konsultantui jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad įgaliotasis asmuo turi teisę tavo vardu atidaryti banko sąskaitą. Operacijas vykdome tik pagal Lietuvos Respublikos notarų patvirtintus ar jiems prilygintus įgaliojimus. Įgaliotas asmuo šalia įgaliojimo taip pat turi pateikti atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notariškai patvirtintą jo kopiją.

Kaip galėčiau gauti banko sąskaitos išrašą?

Banko sąskaitos išrašą galima susiformuoti interneto banko (Sąskaitos/Kortelės → Išrašai).

Jei interneto banku nesinaudojate, sąskaitos išrašą galima gauti artimiausiame klientų aptarnavimo padalinyje (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444). Už sąskaitos išrašo pateikimą taikomas mokestis, nurodytas Kainyne.

Kiek gali užtrukti sąskaitos atidarymas naujam klientui?

Sąskaitos atidarymas banko padalinyje užtrunka apie 45 min. Jei klientas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, duomenų patikrinimas ir sąskaitos atidarymas gali užtrukti ilgiau.

Pokalbis dėl sąskaitos atidarymo nuotoliniu būdu trunka apie 10 min.

Ar sąskaitos atidarymui užteks turėti vairuotojo pažymėjimą?

Ne. Atidarant sąskaitą ir identifikuojant asmenį, naudojami asmens tapatybės dokumentai, kuriuose nurodoma asmens pilietybė.

Kaip užsidaryti nepaskutinę banko sąskaitą?

Uždaryti ne paskutinę banko sąskaitą galima prisijungus prie interneto banko ir užpildžius paraišką (Paraiškos → Nauja paraiška → Sąskaitos → Sąskaitos(-ų) uždarymo paraiška → Pildyti), paskambinus tel. +370 5 239 3444 ar atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444).

Kaip užsidaryti paskutinę banko sąskaitą?

Uždaryti paskutinę banko sąskaitą galima prisijungus prie interneto banko ir užpildžius paraišką (Paraiškos → Nauja paraiška → Sąskaitos → Sąskaitos(-ų) uždarymo paraiška → Pildyti), paskambinus tel. +370 5 239 3444 ar atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį (būtina išankstinė registracija tel. +370 5 239 3444).

Kiek kainuoja sąskaitos uždarymas?

Sąskaitos uždarymo mokestis netaikomas.

Ar pasikeis mano sąskaitos numeris atsinaujinus/užsisakius naują mokėjimo kortelę?

Atnaujinus/užsisakius naują mokėjimo kortelę, sąskaitos numeris išlieka tas pats.

SWIFT perėjimas prie ISO 20022 standarto

Kodėl SWIFT pereina prie ISO 20022 standarto?

Šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai naudoja įvairius standartus siųsdami ir gaudami mokėjimus bei su mokėjimais susijusius pranešimus. Siekdama efektyvinti ir automatizuoti pranešimų apdorojimą, SWIFT nusprendė perkelti MT standarto mokėjimų ir sąskaitų išrašų / ataskaitų pranešimus į ISO 20022 standartą. 

ISO 20022 standartas turi daugiau reikšmių mokėjimams atpažinti, todėl pranešimai yra labiau struktūruoti, juos galima efektyviau apdoroti ir patikrinti. 

Ar SWIFT vis dar naudoja MT standarto pranešimus savo tinkle?

Nuo 2023 m. kovo mėnesio SWIFT naudoja tiek ISO 20022, tiek MT standartų pranešimus ir naudos juos iki 2025 m. lapkričio mėnesio. Vėliau SWIFT planuoja nebesiųsti mokėjimų ir sąskaitų išrašų / ataskaitų pranešimų MT formatu. 

Ar „Luminor“ siunčia / gauna ISO 20022 standarto pranešimus?

 • Nuo 2023 m. kovo 20 d. siunčiame / gauname TARGET2 mokėjimų pranešimus ISO 20022 formatu. 
 • Palaipsniui keičiame siunčiamų ir gaunamų tarptautinių mokėjimų, įskaitant pervedimų tarp bankų, pranešimų formatą į ISO 20022 standartą.  
 • 2024 m. planuojame pradėti naudoti ISO 20022 standarto pranešimus išrašams ir ataskaitoms siųsti.

Kaip perėjimas prie ISO 20022 standarto paveiks „Luminor” klientus?

Perėjimas turės įtakos: 

 • Mokėjimų apdorojimui
  Perėjimas vyks tarpbankinėje erdvėje, todėl mokėjimai bus apdorojami įprastai, be jokių trikdžių.  Mokėjimo patvirtinimą užsisakiusiems klientams jį atsiųsime nebe MT103, bet pacs.008 formato pranešimu pagal ISO 20022 standartą. 
 • Mokėjimų inicijavimui
  Perėjimas vyks tarpbankinėje erdvėje. Klientams, pateikusiems prašymą atlikti mokėjimą iš kitame banke turimos sąskaitos, prašymą kitam bankui išsiųsime nebe MT101, bet pain.001 formato pranešimu pagal ISO 2022 standartą. 
 • Informacijos apie sąskaitas paslaugoms (MT940, MT941, MT942 pranešimams)
  Kito banko sąskaitų išrašai MT940 bus pakeisti į camt.053.001.08, o ataskaitos MT941 ir MT942 – į camt.052.001.08 formato pranešimus pagal ISO 20022 standartą. 

Kas yra naujasis SWIFT ISO 2022 standartas?

Naujasis SWIFT standartas vadinamas Cross‑Border Payment Reporting plus (CBPR+), o jo taisyklės pateikiamos naudotojo vadove ISO 20022 Programme User Handbook (swift.com). 

Kas bus, jei nepereisiu prie ISO 20022 standarto?

Iki 2025 m. lapkričio sąskaitų išrašus ir ataskaitas jums siųsime MT94X formatu, o nuo 2025 m. lapkričio pradėsime juos siųsti camt.05X formatu, nes tą privalės daryti visi SWIFT dalyviai. Nuo 2025 m. lapkričio mėnesio formatą pakeisime automatiškai.

Kokie yra camt.053 / camt.052 privalumai, palyginti su MT940 / MT941 / MT942?

 • Camt.053 / camt.052 turi daugiau reikšmių. 
 • Informacija pateikiama struktūruotai, todėl galima automatizuoti tikrinimo procesą (sklandų automatinį apdorojimą). 

Ar keisis „Luminor” sąskaitų išrašo camt.053 formatas po to, kai SWIFT pereis prie ISO 20022 standarto?

„Luminor” naudojami sąskaitų išrašų formatai nesikeis.

Kaip bus pateikiama camt.05X formatu gaunamo išrašo / ataskaitos informacija „Luminor Bridge“?

Informacija bus pateikiama kaip ir dabar – pagal galiojančias „Luminor” ISO 20022 standarto naudojimo taisykles.

Jei naudoju „Luminor Webservice“ sprendimą, kaip galėčiau ir toliau gauti kito banko sąskaitos išrašus camt.053 formatu?

Jums reikėtų žinoti naujo dokumento tipo pavadinimą, kad galėtumėte sukurti teisingą žiniatinklio paslaugos užklausą. Daugiau informacijos suteiksime vėliau. 

Kada vietoje MT94X pradėsiu gauti camt.05X formato išrašus / ataskaitas?

Kai tiek mes, tiek sąskaitų išrašus / ataskaitas siunčiantis bankas būsime pasirengę keistis camt.05X pranešimais ir pasirašysime tarpusavio susitarimą dėl išrašų / ataskaitų siuntimo camt.05X formatu aktyvavimo datos.

Ar reikia sudaryti naują sutartį dėl sąskaitų išrašų ir ataskaitų gavimo camt.05X formatu?

Ne, nereikia. Galios esama sutartis. 

Ar reikia sudaryti naują sutartį dėl sąskaitų išrašų ir ataskaitų siuntimo camt.05X formatu?

Ne, nereikia. Kai būsite pasirengę gauti „Luminor“ sąskaitų išrašus ir ataskaitas camt.05X formatu kitame banke, informuokite mus, kad galime pradėti siųsti sąskaitų išrašus ir ataskaitas camt.05X formatu. Sąskaitų išrašus ir ataskaitas camt.05X formatu pradėsime siųsti tada, kai kitas bankas bus taip pat pasirengęs juos gauti šiuo formatu. Dėl to bus susitarta su kiekvienu banku atskirai. 

Ar keisdamas siunčiamų išrašų / ataskaitų formatą iš MT94X į camt.05X „Luminor“ užtikrins jų numeravimo tęstinumą?

Taip, išrašų / ataskaitų numeravimo tęstinumas bus užtikrintas.