Daugumos šioje interneto svetainėje aprašomų produktų ar paslaugų pasiūlymai, pardavimas ir (arba) tiekimas nėra skirti JAV klientams. Jei esate JAV ir ketinate įsigyti kokį nors banko „Luminor“ siūlomą ir šioje interneto svetainėje pateiktą produktą ar paslaugą, pirmiausia turite apie tai informuoti banką.

Šioje interneto svetainėje pateiktu turiniu JAV klientams nėra siūloma pirkti ar pasirašyti vertybinių popierių, taip pat jie nėra raginami teikti siūlymus parduoti vertybinius popierius. Čia aprašomos tarpininkavimo ir konsultavimo investicijų klausimais paslaugos nėra skirtos JAV klientams. Be to, visos šioje interneto svetainėje siūlomos banko paslaugos, įskaitant indėlių priėmimą ir (arba) siūlymus padėti indėlį, taip pat draudimo, nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos paskolos ir (arba) vartojimo paskolos bei kreditinių kortelių paslaugos nėra skirtos JAV klientams gyvenantiems JAV. „JAV klientas“ yra fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra JAV, arba pagal JAV įstatymus sukurtas ar įsteigtas  subjektas. Pagal tam tikras nuostatas JAV piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėse, taip pat gali būti laikomi JAV klientais pagal tam tikras taisykles.

Bankas „Luminor“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus naudojantis šia svetaine ar jos turiniu, arba dėl kaip nors kitaip su tuo susijusių priežasčių. Bankas „Luminor“ neatsako už žalą ar nuostolius, patirtus dėl operacijų ir (arba) paslaugų, neatitinkančių tam tikrų pirkėjo gyvenamosios vietos jurisdikcijoje galiojančių normų.