Sąskaitos atidarymas
Klientų aptarnavimo padaliniuoseInterneto banke
Sąskaitos atidarymas (1)Nemokamai -
Mokestis už dokumentų patikrą atidarant sąskaitą asmenims, kurių rezidavimo valstybė yra ne ES, EEE ar Šveicarijos Federacija (2)200 Eur -

(1) Atidarius sąskaitą yra taikomas Minimalus paslaugų mokestis. Šis mokestis netaikomas jei sąskaitos yra susietos su paslaugų krepšeliu.
(2) Fizinis asmuo, kuris turi teisę reziduoti ES, EEE valstybėje narėje arba Šveicarijos Federacijoje, remiantis ES arba nacionaline teise, įskaitant fizinį asmenį, kuris įgijo prieglobsčio prašytojo, pabėgėlio ar alternatyvų statusą.

Daugiau informacijos apie sąskaitos atidarymą galite rasti čia.

Paskutinės sąskaitos uždarymas
Klientų aptarnavimo padaliniuoseInterneto banke
Paskutinės sąskaitos uždarymas (1)3 Eur3 Eur

(1) Netaikomas, jei klientas turi bent vieną mokėjimo sąskaitą banke ilgiau nei 6 mėnesius arba mokėjimo sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita.

Sąskaitos tvarkymas
Sąskaitų tvarkymas 1,30 Eur (1)
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18%
Įgalioto asmens priskyrimas prie sąskaitos (-ų) valdymo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą5 Eur
Sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis ne rezidentui iš kitų nei EEE valstybės narių15 Eur
Sąskaitos(-ų) likučio mokestis (2) kai likutis viršija: EUR 500 000; SEK 5 000 000; DKK 3 750 000; CHF 500 000; JPY 65 000 000; CZK 12 500 000.(Centrinio Banko metinė palūkanų norma (3) minus 0.1% punkto)/360
Mėnesinis mokestis už sąskaitoje likusių lėšų tvarkymą, taikomas klientui, su kuriuo bankas nutraukė dalykinius santykius (4)20 Eur

(1) Taikomas Minimalus paslaugų mokestis jei sąskaitos nėra susietos su paslaugų krepšeliu.
(2) Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už aukščiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas sąskaitų suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės (t. y. modulio). Mokestis netaikomas, jei nurodyta Centrinio Banko palūkanų norma yra teigiama arba lygi nuliui. Mokestis nurašomas nuo sąskaitos iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.
(3) Centrinio Banko metinė palūkanų norma yra centrinio banko nustatyta metinė palūkanų norma pagal valiutą:
• EUR valiutai – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (angl. „ECB deposit facility rate“);
• SEK valiutai – Švedijos centrinio Banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (%) (angl. „Sveriges RiksBank repo rate“);
• DKK valiutai – Danijos centrinio Banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (%) (angl. „Danmarks NationalBank Certificates of deposit rate“);
• CHF valiutai – Šveicarijos centrinio Banko metinė neigiama palūkanų norma (%) (angl. „Swiss National Bank negative interest rate“);
• JPY valiutai – Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Bank of Japan complementary deposit facility rate“);
• CZK valiutai – Čekijos centrinio Banko metinė indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Czech National Bank deposit facility rate“).
(4) Mokestis skaičiuojamas kas mėnesį iš sąskaitoje esančio likučio, kurio klientas per nurodytą laiką nepervedė į kitą kredito įstaigą.

Sąskaitos išrašai
Klientų aptarnavimo padaliniuoseInterneto banke
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį (1)5 EUR už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 60 Euruž laikotarpį iki 3 metų - nemokamai, už ankstesnį, nei 3 metai laikotarpį - 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur paprastas laiškas -

(1) Jeigu fizinis asmuo nesinaudoja Interneto banku, Klientų aptarnavimo padalinyje vieną kartą per mėnesį išrašas išduodamas nemokamai už ne daugiau kaip 30 paskutinių dienų arba už praėjusį mėnesį.