Dokumentų inkaso
Pranešimas apie inkaso sąlygas30 Eur
Inkaso sąlygų pakeitimas30 Eur
Dokumentų apmokėjimas ar inkasavimas0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur, maks. 250 Eur
Neapmokėtų dokumentų įteikimas ar grąžinimas0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur, maks. 250 Eur
Dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso sąlygas dienos30 Eur už mėnesį ar jo dalį
Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 dienų nuo mokėjimo datos30 Eur už mėnesį ar jo dalį
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo35 Eur
Protestavimas (1)100 Eur ir notaro mokesčiai
Prekių perleidimas30 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu30 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį / Lietuvoje55 Eur / 17 Eur

(1) Nuo 2024.01.22 paslauga nebeteikiama.

Mokesčiai taikomi importo ir/arba eksporto dokumentų inkaso.
Daugiau informacijos apie Dokumentų inkaso galite rasti čia.