Komunalinių paslaugų mokesčių surinkimas
Mokestis už vieną mokėjimo nurodymą, įvykdytą pagal specialią formą, arba nuo mokėjimo nurodymo, įvykdyto pagal specialią formą, sumos0,29 Eur / 1,3%
Specialios mokėjimo nurodymo formos keitimas50 Eur + PVM

Gali būti taikomos ir papildomos sutarties sąlygos.