Indėliai
Pirmas pervedimas iš Taupomosios sąskaitos į to paties kliento einamąją banko sąskaitą per kalendorinį mėnesį (1)Nemokamai
Antras ir vėlesni pervedimai iš Taupomosios sąskaitos į to paties kliento einamąją banko sąskaitą per kalendorinį mėnesį0,2% nuo sumos, ne mažiau 0,29 Eur

(1) Jeigu indėlininkas turi daugiau kaip vieną Taupomąją sąskaitą, tik vienas pervedimas per mėnesį iš visų turimų Taupomųjų sąskaitų yra nemokamas.

Metines indėlių palūkanų normas galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie Taupomąją sąskaitą galite rasti čia.