Minimalus paslaugų mokestis
1,30 Eur per mėn.
Sąskaitos atidarymas (1)+
Sąskaitų tvarkymas (2)+
Prisijungimo prie interneto banko priemonė (3)+
Gautų mokėjimų eurais įskaitymai iš bendros euro mokėjimų erdvės šalių (SEPA)+
Pervedimai eurais interneto/ mobiliame banke (4).+
Pervedimai kita valiuta banko viduje interneto banke+

(1) Minimalus paslaugų mokestis netaikomas toms sąskaitoms, su kuriomis susietas paslaugų krepšelis. Minimalus paslaugų mokestis taikomas už kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo užsakymo datos ir nurašomas iki kito mėnesio 6 d.
(2) Išskyrus ne rezidentus iš kitų nei EEE valstybės narių, kuriems papildomai taikomas sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis.
(3) Prisijungimo prie interneto Banko priemonė: Smart-ID.
(4) Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant pervedimus už paslaugas, apsipirkimus el. parduotuvėse ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus.