Pastovūs pervedimai
Klientų aptarnavimo padaliniuoseSkaitmeniniuose kanaluose
Pastovių pervedimų sutarties sudarymas (1)5 EurNemokamai
Automatinio e. sąskaitos apmokėjimo užsakymas5 EurNemokamai
Koregavimas ir atšaukimas5 EurNemokamai
Pastovių pervedimų vykdymasNeteikiamaPagal Kainyne pateiktus mokėjimų įkainius
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimasNeteikiamaNemokamai

(1) Pastovūs pervedimai eurais, sudaryti banko padalinyje, vykdomi banko viduje arba į kitus Lietuvoje registruotus bankus.

Daugiau informacijos apie Pervedimus galite rasti čia.

Kredito pervedimo atšaukimas, informacijos patikslinimas ir tyrimas
Klaida dėl Luminor banko kaltėsNemokamai
Mokėjimai eurais Lietuvoje arba į vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis (1)20 Eur
Mokėjimai bet kuria valiuta į ne vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis ir mokėjimai kita valiuta nei eurais į vieningos euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis (1)
- iki 6 mėn. po mokėjimo nurodymo gavimo.50 Eur + papildomi mokesčiai (2)
- daugiau kaip 6 mėn. po mokėjimo nurodymo gavimo.100 Eur + papildomi mokesčiai (2)

(1) Pilną šalių narių sąrašą galite rasti Europos Centrinio banko puslapyje.
(2) Kiti banko mokesčiai - komisiniai mokesčiai, kuriuos taiko bankas korespondentas ir/ar gavėjo bankas už pervedimo tyrimą, atšaukimą ar taisymą.

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos
Banko pranešimo kopijos patvirtinimas (SWIFT arba SEPA)10 Eur už kiekvieną
Pateikto mokėjimo dokumento atspausdinimas ir patvirtinimas banke5 Eur
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje ar kitame Lietuvoje registruotame banke (1)1 Eur

(1) Papildomai taikomas piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis. Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Bankas nurašo mokestį atskiru PLAIS tvarkytojo (VĮ „Registrų centras“) nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir perveda jį VĮ “Registrų centras”.