Vartojimo paskola, Paskola automobiliui
Sutarties mokestis1,5% paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 60 Eur
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis20 Eur
Išankstinis paskolos grąžinimasNemokamai
Iš dalies išankstinis paskolos grąžinimasNemokamai

Paskolos sutarties sudarymui reikalinga Luminor banko sąskaita. Informacija apie mokesčius susijusius su sąskaitos atidarymu ir naudojimu yra pasiekiama čia.
Bendros vartojimo paskolos kainos (kasmetinės palūkanų normos) skaičiavimo pavyzdys:
Jei Bankas suteiktų 3 000 Eur paskolą 5 metų terminui, bendra mokama suma būtų 4124 Eur, mėnesio įmoka 66,73 Eur, bendra metinė palūkanų norma būtų 14,43%. Šie skaičiavimai atlikti, taikant tokias prielaidas: metų palūkanų norma – 12%, paskola grąžinama anuiteto būdu, sutarties sudarymo mokestis 60 Eur, minimalus banko paslaugų mokestis 1 Eur/mėn.

Daugiau informacijos apie Vartojimo paskolą galite rasti čia, apie paskolą Automobiliui čia.

Būsto paskola, Paskola idėjoms (Paskola įkeičiant nekilnojamą turtą)
Sutarties mokestis (1)0,5% kredito sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur
Sutarties pakeitimo mokestis (2) (3) (4)200 Eur
Sutarties restruktūrizavimo mokestis100 Eur
Mokestis už paskolos įmokų mokėjimo dienos arba sąskaitos pakeitimą
- kartą per kalendorinius metusNemokamai
- mokestis pradedamas taikyti nuo antrojo pakeitimo per vienus kalendorinius metus20 Eur
Paskolos grąžinimo atidėjimasNemokamai
Išankstinis paskolos su kintamąja palūkanų norma grąžinimasNemokamai
Išankstinio viso arba dalinio grąžinimo mokestis, kai paskolos palūkanų norma nustatyta ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.Jei mokestis nėra nustatytas paskolos sutartyje, tuomet jis apskaičiuojamas Lietuvos banko patvirtintose Kompensacijos skaičiavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Išankstinio kredito grąžinimo mokesčio dydis negali viršyti 3 proc. nuo anksčiau laiko grąžinamos kredito sumos
Kiti mokesčiai
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų teikimo įstaigai150 Eur
Standartinių dokumentų parengimas (pvz., banko patvirtinimai valstybės institucijoms ir sutikimai, susiję su nuosavybe) (5)35 Eur
Bauda už nepateiktą įkeisto turto draudimo liudijimą100 Eur

(1) Jei nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma su „Luminor“ partneriais, gali būti taikomos skirtingos sąlygos.
(2) Pavyzdžiui, paskolos grąžinimo grafiko pakeitimai (išskyrus paskolos mėnesinio mokėjimo datos pakeitimą), įkeisto turto dalies hipotekos atsisakymas, paskolos išdavimo sąlygų pakeitimai, paskolos valiutos pakeitimas ir kt.
Tuo atveju, kai palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui ir jos galiojimas yra nutraukiamas atliekant sutarties pakeitimus, taikomas papildomas mokestis, kuris yra lygus išankstinio grąžinimo mokesčiui, taikomam paskoloms, kurių palūkanų norma yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėnesių periodui (žr. „Išankstinio grąžinimo mokestis“). Tokiu atveju mokestis yra skaičiuojamas pagal paskolos su pakeistomis sąlygomis sumą, o ne pagal ankstesnę iš dalies sumokėtos paskolos sumą. Palūkanų norma, kuri yra fiksuota ilgesniam nei 12 mėn. terminui, nustoja galioti, kai:
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į 3, 6 ar 12 mėnesių;
- palūkanų normos fiksavimo laikotarpis keičiamas į kitą laikotarpį, kuris yra ilgesnis nei 12 mėn., ir mažinama palūkanų norma;
- keičiama paskolos valiuta;
- palūkanų normos fiksavimo galiojimo laikotarpis yra sutrumpinamas;
- sutartyje numatytos paskolos sumos sumažinimas (arba ne visos paskolos sumos panaudojimas).
(3) Jei išankstinis paskolos grąžinimas vyksta pasirinkus sumažinti grąžinimo terminą, ir kai mėnesinė įmoka nėra didinama, komisinis mokestis netaikomas.
(4) Kelių pakeitimų atveju taikomas iki 0,2% mokestis nuo paskolos likučio.
(5) Mokesčiai už dokumentų parengimą netaikomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kai informacija turi būti teikiama nemokamai.
Daugiau informacijos apie Būsto paskolą galite rasti čia, apie paskolą Idėjoms čia.

Paskola "Laisvai" (nebeišduodama)
Sutarties pakeitimo mokestis200 Eur
Metinės paskolos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos4% virš paskolos palūkanų normos, bet ne mažiau kaip 16% nuo nesumokėtos sumos
Pažyma dėl pakartotinio turto įkeitimo kitai paskolų teikimo įstaigai120 Eur
Banko sutikimas susijęs su įkeistu nekilnojamu turtu35 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų laikotarpį15 Eur
Pranešimo mokestis apie paskolos sutarties laikotarpio pabaigą 2,90 Eur už pranešimą
Sąskaitos kreditas (nebeišduodama)
Sutarties pakeitimo mokestis30 Eur