Investavimas į vertybinius popierius
Akcijų ir biržoje prekiaujamų investicinių fondų vienetų (ETF) pirkimo / pardavimo komisiniai:
Akcijų / ETF pirkimas ir pardavimas interneto banke arba telefonu0,5% nuo investuojamos sumos (min. 50 Eur)
Akcijų pirkimas ir pardavimas Baltijos šalių vertybinių popierių biržose (1)0,19% nuo investuojamos sumos (min. 1,50 Eur)
Skolos vertybinių popierių pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į skolos vertybinius popierius interneto banke arba telefonuIki 2% pardavimo kainos, min. 50 Eur
Su indeksu Susietų obligacijų pardavimas antrinėje rinkoje (mokestis įskaičiuotas į obligacijų kainą) (2)0,2% nuo pardavimo kainos
Investicinių fondų vienetų pirkimo / pardavimo komisiniai:
Investavimas į investicinius fondus Luminor interneto banke arba telefonu1% nuo investuojamos sumos (min. 15 Eur)
Investavimas į Nordea Asset Management investicinius fondus Luminor interneto banke arba telefonu1% of nuo investuojamos sumos (min. 1 Eur)

(1) Mokestis imamas tik už įvykdytą arba iš dalies įvykdytą pavedimą. Jis nurašomas sandorio prekybos valiuta arba jos ekvivalentu kita valiuta pagal Banko nustatytą valiutos kursą atsiskaitymo dieną. Kai kurios vertybinių popierių biržos gali imti papildomus mokesčius arba rinkliavas.

(2) Pardavimo pavedimui gali būti taikomi trečiosios šalies komisiniai, kurie bus įskaičiuoti į finansinės priemonės kainą.

Išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius čia.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Vertybinių popierių pervedimai
Vertybinių popierių mokestinis pervedimas:
Kai sandoris sudaromas su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi15 Eur
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių15 Eur
Kai sandoris sudaromas su kitais asmenimis dėl vertybinių popierių registruotų ne Baltijos šalyse30 Eur
Vertybinių popierių nemokestinis pervedimas: (1)
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popierių15 Eur
Užsienyje registruotų vertybinių popierių30 Eur
Vertybinių popierių nemokestinio pavedimo priėmimas:
Baltijos šalyse registruotų vertybinių popieriųNemokamai
Užsienyje registruotų vertybinių popierių20 Eur

(1) Įskaitant ir vertybinių popierių pervedimą iš vieno kliento finansinių priemonių sąskaitos į kito kliento finansinių priemonių sąskaitą banko viduje, vykdomą dėl vertybinių popierių dovanojimo, paveldėjimo, pirkimo ir pardavimo, mainų ir kt. Mokestis taikomas už kiekvieną ISIN kodą.

Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Ketvirtinis vertybinių popierių saugojimo mokestis (1)
Baltijos šalių vertybiniai popieriai0,02% vertybinių popierių vertės (min. 1 Eur)
Užsienio valstybių vertybiniai popieriai (Australija, Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Lenkija, Norvegija, Nyderlandai, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija) 0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)
Euroobligacijos0,03% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)
Kiti vertybiniai popieriai0,1% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)
Su indeksu Susietos obligacijosNemokamai
Nordea Asset Management investiciniai fondai0,04% vertybinių popierių vertės (min. 1,5 Eur)

(1) Saugojimo mokestis apskaičiuojamas ir nurašomas nuo piniginės sąskaitos per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos. Saugojimo mokesčiai skolos ir išvestinėms finansinėms priemonėms skaičiuojami nuo nominalios vertės, akcijoms ir biržose prekiaujamiems investicijų fondams (ETF) – nuo rinkos vertės, kitiems investiciniams fondams – nuo grynųjų aktyvų vertės. Daugiau informacijos apie perleidžiamųjų vertybinių popierių saugojimo mokesčio skaičiavimą pateikiama čia.
Daugiau informacijos apie Investicines paslaugas galite rasti čia.

Kitos su vertybiniais popieriais susijusios paslaugos
Vertybinių popierių įkeitimas, įkeitimo pakeitimas, įkeitimo nuėmimas15 Eur
Ataskaitos (pranešimo) siuntimas paštu10 Eur
Finansinių priemonių sąskaitos, atidarytos finansinių priemonių savininko vardu ir jo naudai centriniame depozitoriume Nasdaq CSD SE, tvarkymas100 Eur per mėn.
Kliento atstovavimas akcininkų susirinkimuosePagal susitarimą
Savanoriškių esminių įvykių apdorojimas 20 Eur ir kitos šalies mokesčiai
Kitos paslaugos susijusios su esminiais įvykiaisPagal susitarimą

Jeigu Bankas yra įpareigotas sumokėti bet kokius mokesčius, įmokas, palūkanas, netesybas ar patiria kitokias išlaidas, kurios nėra nurodytos Banko Kainyne ir yra susijusios su vertybinių popierių saugojimo, pavedimų vykdymo ar kitokių atitinkamų paslaugų Klientui teikimu, bei kurios nėra kilusios dėl Banko didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų, Bankas turi teisę nurašyti tokias sumas nuo Kliento Einamosios sąskaitos be išankstinio Kliento sutikimo.