Kaip užsakyti ir administruoti e.sąskaitas?

Vadovaukitės šia instrukcija:
 Kaip užsakyti ir administruoti e.sąskaitas?

Kas yra e. sąskaita?

E. sąskaita – tai elektroninė sąskaita už suteiktas paslaugas, kurią paslaugų teikėjas siunčia per „Luminor“ interneto banką. Jei dar nesinaudoji interneto banku, kviečiame užsukti į mūsų skyrių. Čia galėsi nustatyti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą, kad daugiau netektų vargti dėl sąskaitų.

Kur galiu pateikti prašymą e. sąskaitai gauti?

Prašymą e. sąskaitai gauti gali pateikti:

Ar galiu gauti ir apmokėti kito asmens e. sąskaitą?

Taip, jei paslaugų teikėjas leidžia atsiskaityti už kitą vartotoją. Šiuo atveju Jums bus pateikta dalinė e. sąskaita, kurioje matysite tik tuos duomenis, kurie bus būtini e. sąskaitai apmokėti. Joje nebus detalios informacijos apie suteiktas paslaugas.

Ar galiu užsakyti e. sąskaitas to paties paslaugų teikėjo skirtingoms paslaugoms apmokėti?

Taip. Šiuo atveju pateiksi atskirus prašymus e. sąskaitoms gauti ir nurodysi skirtingus paslaugų teikėjo suteiktus mokėjimą identifikuojančius kodus (pvz., mokėtojo kodus, poliso numerius ir pan.).

Kaip apmokėti e. sąskaitas?

Galėsi pasirinkti, kokiu būdu nori apmokėti gautas e. sąskaitas: pavesti bankui apmokėti jas automatiškai arba kaskart atlikti gautos e. sąskaitos apmokėjimą pačiam.

Kokia valiuta vykdomas e. sąskaitų apmokėjimas?

Tik eurais.

Ar automatinis e. sąskaitos apmokėjimas vykdomas ir ne darbo dienomis?

Taip.

Kiek kainuoja e. sąskaitos pateikimas ir apmokėjimas?

E. sąskaitų gavimas į interneto banką nekainuoja. Mokėjimas pagal e. sąskaitą bus nemokamas, jei nustatysi automatinį e. sąskaitos apmokėjimą ar atliksite apmokėjimą pats interneto banke. Jei kaskart gavęs e. sąskaitą apmokėjimą pasirinksi atlikti banko skyriuje, lėšų pervedimas kainuos kaip įprastas pervedimas eurais banko skyriuje.

Kada bus apmokamos e. sąskaitos, jei pasirinksiu automatinį e. sąskaitos apmokėjimo būdą?

Pasirinksi vieną iš trijų mokėjimo variantų:

  • Mokėti paskutinę e. sąskaitoje nurodytą apmokėjimo dieną;
  • Mokėti trečią dieną po e. sąskaitos gavimo;
  • Mokėti konkrečią mėnesio dieną, pasirinktą iš paslaugų teikėjo nurodyto dienų intervalo.

Ar bus vykdomas automatinis e. sąskaitos apmokėjimas, jei gautos e. sąskaitos suma yra didesnė nei nustatytas limitas?

Mokėjimas bus vykdomas tik tuo atveju, jei nustatydamas automatinį apmokėjimą pasirinkai dalinio apmokėjimo galimybę ir jei tavo sąskaitoje bus ne mažiau nei 50 proc. mokėtinos e. sąskaitos sumos. Apmokėjimas bus įvykdytas, neviršijant nustatyto limito.

Mano e. sąskaita neapmokėta. Kokios gali būti to priežastys?

  • Pateikei prašymą e. sąskaitai gauti, tačiau nenustatei automatinio e. sąskaitų apmokėjimo.
  • Tavo nustatytas automatinio apmokėjimo limitas yra mažesnis nei gautos e. sąskaitos suma (ir nesi pasirinkęs dalinio apmokėjimo galimybės).
  • Tavo sąskaitos likutis e. sąskaitos apmokėjimo dieną yra nepakankamas.
  • Tavo sąskaita yra blokuota.
  • Neteisingai pasirinkai automatinio apmokėjimo vykdymo dieną (pvz., pasirinkai mėnesio 1-ąją dieną, o paslaugų teikėjas e. sąskaitas pradeda teikti tik nuo mėnesio 5 d.).

Ar bandoma pakartotinai apmokėti e. sąskaitą, jei pirmasis bandymas nepavyksta? Kada ir kiek kartų?

Taip, bandoma,  jei  nustatydamas automatinį e. sąskaitos apmokėjimą pasirinkai pakartotinio apmokėjimo galimybę. Tokiu atveju bandysime apmokėti tiek kartų, kiek nurodei (maks. 3 bandymai).

Ar galiu atsisakyti e. sąskaitos ar e. sąskaitos automatinio apmokėjimo?

Taip, bet kada. Interneto banke arba „Luminor“ skyriuje.

Kyla klausimų apie kitus mūsų produktus?